Disclaimer

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (foto's, illustraties, grafische werken, teksten, logo's) liggen bij Badge Direct BV en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Badge Direct BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Er ging iets mis